Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es caracteritza per tenir seus a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Barcelona, en un entorn i un ambient ideals per a l’estudi, i per ser una universitat de relació. El seu lema “Qualitat acadèmica, qualitat humana”, posa de manifest la importància que donem a la formació i a la relació entre alumnat i professorat, dos fets que van estretament lligats i que sovint només són possibles en les universitats menys massificades.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya dona continuïtat a una tradició de formació superior que es remunta a l’Edat Mitjana. De naturalesa pública i de gestió de patronat, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.

Té com a missió ser un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i una clara vocació internacional. Se centra en l’atenció als estudiants i la seva formació global per tal que incorporin els valors de la creativitat individual, el rigor professional i el compromís social. La UVic-UCC està plenament vinculada amb l’entorn i amb el progrés cultural, social i econòmic del país.


La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña está situada en la ciudad de Vic –a setenta kilómetros de Barcelona, en un entorno y un ambiente ideales para el estudio–, y es una universidad de relación. Su lema “Calidad académica, calidad humana”, pone de manifiesto la importancia que damos a la formación y a la relación entre alumnado y profesorado, dos hechos que van estrechamente ligados y que a menudo sólo son posibles en las universidades menos masificadas.

La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña da continuidad a una tradición universitaria que se remonta a la Edad Media. De naturaleza pública y de gestión privada, despliega su actividad de servicio público en los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento en los campos que le son propios.

Tiene como misión ser un motor de conocimiento y de innovación al servicio del territorio y una clara vocación internacional. Se centra en la atención a los estudiantes y su formación global para que incorporen los valores de la creatividad individual, el rigor profesional y el compromiso social. La UVic-UCC está plenamente vinculada con el entorno y con el progreso cultural, social y económico del país.


UVic - Central University of Catalonia, born of citizen initiative and territorial gives continuity to a university tradition that dates back to the Middle Ages. Of a public nature and privately run deploys its public service activities in the areas of teaching, research and knowledge transfer in the fields that are typical.

Its mission is to be an engine of knowledge and innovation in the service territory and internationally oriented. Focuses on student services and its global training so that future graduates incorporate the values ​​of individual creativity, the professionalism and social commitment. From rooting and regional proximity, UVic UCC-established links with the environment and is committed to the advancement of culture, social and economic development of the country.

Links

Displaying all articles

A partir de los cuentos, los niños desarrollan sus propias historias. Rawpixel / Unsplash

La magia de contar un cuento

Leer cuentos a los niños no es solo una forma de transmitir historias atemporales, sino también una manera de enseñar valores a los más pequeños.
JS Romeo / Unsplash

La universidad y el transhumanismo

Si se buscan personas responsables, comprometidas con el progreso social, cultural y económico del país, la formación universitaria se debe abordar de un modo integral.

Research and Expert Database

Authors

More Authors