Karl Tveit

Og du kan få utbetaling fra både kredittkort selskapet og forsikringsselskapet ved invaliditet eller død.

hjemmesider