Menu Close

Raúl Martínez-Corcuera

Lecturer in Media Studies. Faculty of Business and Communication Studies. UVIC-UCC. in areas of radio, television or digital journalism.
Researcher of the TRACTE Research group (UVIC-UCC)
Specialist in hate speech in the media, online and offline, and social action.

Professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) en àrees de ràdio, televisió o periodisme digital.
Investigador del grup de recerca TRACTE (UVIC-UCC)
Especialista en discursos d'odi en mitjans de comunicació, en línia i offline, i acció social.

Profesor (FEC UVIC-UCC) en áreas de radio, televisión o periodismo digital.
Investigador del grupo de Investigación TRACTE (UVIC-UCC)
Especialista en discursos de odio en medios de comunicación, online y offline, y acción social.

Experience

  • 2007–present
    Lecturer, Unversitat de Vic (UVIC-UCC)

Education

  • 1994 
    Autonomous University of Barcelona, PhD in Audiovisual Communication