Menu Close

Sara Louise Wheeler

Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg)/ Lecturer in Social Policy (Welsh medium), Bangor University

Rwy’n darlithydd hefo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC), wedi fy lleoli ym Mhrifysgol Bangor, gogledd Cymru. Mae gen i ddiddordebau ymchwil mewn iaith, iechyd a chymdeithas. Rwy’n bricoleuse a gall fy agwedd tuag at ddadansoddi a dehongli ffenomenau gael ei ystyried yn amlblwyfaeth fethodolegol.

https://yronomastegydd.wordpress.com/category/cymraeg/

I am a lecturer with Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (the National Welsh-medium college) and I am based at Bangor University, north Wales. I have research interests in language, health and society. I am a bricoleuse and my approach to analysing and interpreting phenomena may be classed as methodological pluralism.

https://yronomastegydd.wordpress.com/tag/english/

Experience

  • 2015–present
    Lecturer in Social Policy (Welsh Medium), Bangor University/ Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Education

  • 2012 
    University of Liverpool, PhD Clinical Psychology
  • 2001 
    Liverpool John Moores university, BA (Hons) Sociology and History