Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d'Europa.

Titula cada any més de 6.000 estudiants de grau i màster, i més de 500 doctors.

És una de les universitats amb alt índex d'inserció laboral dels seus titulats: un 93% treballa i un 76% troba feina en menys de 3 mesos.

La UPC està ben posicionada en els principals rànquings internacionals: se situa entre les 500 millors en el rànquing THE, entre les 700 millors en el rànquing Xangai i es manté entre les 26 millors universitats del món i com la 8a d'Europa en el Rànquing QS Top 50 Under 50 del 2018-2019.

Així mateix, és la primera universitat d'Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic en rendiment, segons l'U-Ranquing 2018, i se situa entre les 30 millors universitats del món en Enginyeria Civil i Estructural, i Arquitectura i Entorn Construït, segons el QS World University Rankings by Subject el 2019.


La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es una institución pública de investigación y de educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología, y es una de las universidades politécnicas líderes de Europa.

Titula cada año más de 6.000 estudiantes de grado y máster, y más de 500 doctores.

Es una de las universidades con alto índice de inserción laboral de sus titulados: un 93% trabaja al cabo de un año de titulase y un 76% encuentra trabajo en menos de 3 meses.

La UPC está bien posicionada en los principales rankings internacionales: se sitúa entre las 600 mejores en el ranking THE, entre las 700 mejores en el ranking Shangai y se mantiene entre las 26 mejores universidades del mundo y como la 8a de Europa en el ranking QS Top 50 Under 50 del 2018-2019.

Asimismo, es la primera universidad de España en innovación y desarrollo tecnológico en rendimiento, según el U-Ranking 2018 y se sitúa entre las 30 mejores universidades del mundo en Ingeniería Civil y Estructural, y Arquitectura y Entorno Construido, según el QS World University Rankings by Subject el 2019.

Links

Displaying all articles

Research and Expert Database

Authors

More Authors