Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d'Europa.

Titula cada any més de 6.000 estudiants de grau i màster, i més de 500 doctors.

És una de les universitats amb alt índex d'inserció laboral dels seus titulats: un 93% treballa i un 76% troba feina en menys de 3 mesos.

La UPC està ben posicionada en els principals rànquings internacionals: se situa entre les 500 millors en el rànquing THE, entre les 700 millors en el rànquing Xangai i es manté entre les 26 millors universitats del món i com la 8a d'Europa en el Rànquing QS Top 50 Under 50 del 2018-2019.

Així mateix, és la primera universitat d'Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic en rendiment, segons l'U-Ranquing 2018, i se situa entre les 30 millors universitats del món en Enginyeria Civil i Estructural, i Arquitectura i Entorn Construït, segons el QS World University Rankings by Subject el 2019.


La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es una institución pública de investigación y de educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología, y es una de las universidades politécnicas líderes de Europa.

Titula cada año más de 6.000 estudiantes de grado y máster, y más de 500 doctores.

Es una de las universidades con alto índice de inserción laboral de sus titulados: un 93% trabaja al cabo de un año de titulase y un 76% encuentra trabajo en menos de 3 meses.

La UPC está bien posicionada en los principales rankings internacionales: se sitúa entre las 600 mejores en el ranking THE, entre las 700 mejores en el ranking Shangai y se mantiene entre las 26 mejores universidades del mundo y como la 8a de Europa en el ranking QS Top 50 Under 50 del 2018-2019.

Asimismo, es la primera universidad de España en innovación y desarrollo tecnológico en rendimiento, según el U-Ranking 2018 y se sitúa entre las 30 mejores universidades del mundo en Ingeniería Civil y Estructural, y Arquitectura y Entorno Construido, según el QS World University Rankings by Subject el 2019.

Links

Displaying all articles

Fotogestoeber / Shutterstock

Aprender matando zombis

El Aprendizaje Basado en Zombis es una propuesta del profesor David Hunter para entrenar la atención de los alumnos y, de paso, conseguir que aprendan geografía.

Research and Expert Database

Authors

More Authors