Menu Close

Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo é unha universidade pública, con autonomía académica, económica e de goberno e que se sitúa ao servizo da sociedade baixo os principios da igualdade, solidariedade, democracia e liberdade.

A Universidade de Vigo foise consolidando desde o seu nacemento en 1990 coma un referente para a formación e a innovación, tanto no plano galego como a nivel internacional.

Os nosos fins prioritarios son a consecución das máximas cotas de calidade de docencia e investigación, así coma o fomento da procura de novos coñecementos e a transferencia destes á sociedade, a creación artística e o desenvolvemento científico e tecnolóxico.

Somos unha universidade pública con presenza nos concellos de Ourense, Pontevedra e Vigo. Con base na docencia, na investigación e na transferencia, os tres campus da Universidade de Vigo salientan pola súa especialización ao tempo que manteñen a complementariedade entre eles. Trátase, pois, de tres campus especializados onde poderás estudar titulacións de grao, dobres graos, másteres e programas de doutoramento, nunha trintena de centros para a formación e a investigación.

Unha rede de centros propios completa o mapa de infraestruturas destinadas á investigación coas que conta a Universidade de Vigo.

Os campus tamén están dotados de instalacións para o estudo e para alternativas de formación e lecer, con programación continuada no plano cultural, deportivo e actividades de voluntariado.


La Universidade de Vigo es una universidad pública, con autonomía académica, económica y de gobierno, que se sitúa al servicio de la sociedad bajo los principios de la igualdad, la solidaridad, la democracia y la libertad.

La Universidade de Vigo se ha ido consolidando desde su nacimiento en 1990 como un referente para la formación y la innovación, tanto en el ámbito gallego como en el ámbito internacional.

Nuestros fines prioritarios son la consecución de las máximas cuotas de calidad de docencia e investigación, así como el fomento de la búsqueda de nuevos conocimientos y la transferencia de éstos a la sociedad, la creación artística y el desarrollo científico y tecnológico.

Somos una universidad pública con presencia en los ayuntamientos de Ourense, Pontevedra y Vigo. Con base en la docencia, la investigación y la transferencia, los tres campus de la Universidade de Vigo destacan por su especialización al tiempo que mantienen la complementariedad entre ellos. Se trata, pues, de tres campus especializados en los que podrás estudiar titulaciones de grado, dobles grados, másteres y programas de doctorado, en una treintena de centros para la formación y la investigación.

Una red de centros propios completa el mapa de infraestructuras destinadas a la investigación con las que cuenta la Universidade de Vigo. Los campus también están dotados de instalaciones para el estudio y para alternativas de formación y ocio, con programación continuada en el plano cultural, deportivo y actividades de voluntariado.

Links

Displaying 1 - 20 of 125 articles

Authors

More Authors