Universitat de Barcelona

La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.

Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i excel·lent en l’àmbit docent. És una universitat urbana, oberta i cosmopolita, com la mateixa ciutat.

La Universidad de Barcelona es la universidad pública principal de Cataluña, con el mayor número de estudiantes y la oferta formativa más amplia y completa. Además, es el principal centro de investigación universitario del Estado y uno de los más importantes de Europa, tanto por el número de programas de investigación como por la excelencia lograda en este terreno.

Estrechamente vinculada a la historia de Barcelona y de Cataluña, la UB combina los valores de la tradición con el hecho de ser una institución innovadora y de excelencia en el ámbito docente. Es una universidad urbana, abierta y cosmopolita como la misma ciudad de Barcelona.

The University of Barcelona is the most formidable public institution of higher education in Catalonia, catering to the needs of the greatest number of students and delivering the broadest and most comprehensive offering in higher educational courses. The UB is also the principal centre of university research in Spain and has become a European benchmark for research activity, both in terms of the number of research programmes it conducts and the excellence these have achieved.

Its own history closely tied to the history of Barcelona and of Catalonia, our university combines the values of tradition with its position as an institution dedicated to innovation and teaching excellence: a university that is as outward-looking and cosmopolitan as the city from which it takes its name.

Links

Displaying all articles

Méduses bleues. ProjectManhattan/Wikimedia

Comment des scientifiques trop pressés ont fait croire à une invasion de méduses

La « théorie de l’océan gluant » où les méduses envahiraient les mers du globe n’est pas très rigoureuse… Leçon de science.
A plague, or just an artefact? Jacob Gruythuysen

How time-poor scientists inadvertently made it seem like the world was overrun with jellyfish

How flawed citation practices can perpetuate scientific ideas even before they've been fully established as true.
Shiver me timbers. bmhkim

Shivering unlocks new way of fighting fat

Shivering is not an activity many of us enjoy. We do it because we are cold and uncomfortable. But perhaps the news that it could have some of the same benefits as moderate bouts of exercise will stop…

Research and Expert Database

Authors

More Authors