Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB) es va crear el 1978 i té 14.000 estudiants en cursos de grau i postgrau oficials. És una universitat jove que els últims anys s'ha consolidat com a institució de recerca, tant nacional com internacional, i té un impacte econòmic significatiu a les Illes Balears.

La UIB se situa entre les deu primeres universitats d'Espanya en docència, recerca i innovació i desenvolupament tecnològic, i també ocupa una de les deu primeres posicions mundials en recerca en l'àmbit turístic. El rànquing de Xangai inclou la UIB en les 500 millors universitats del món i destaca en les categories de turisme, oceanografia, física, ciències atmosfèriques, ciències agrícoles i ciències de la Terra.

Per grandària i filosofia, la UIB aposta per un contacte directe i pròxim amb els estudiants, i fomenta acords i convenis amb institucions públiques i privades, per impulsar més proximitat amb la societat i facilitar la inserció laboral de l'alumnat.


La Universitat de les Illes Balears (UIB) se estableció en 1978 y tiene 14.000 estudiantes en cursos de grado y posgrado oficiales. Es una universidad joven que en los últimos años se ha consolidado como institución de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, con un significativo impacto económico en las Islas Baleares.

La UIB está entre las diez primeras universidades de España en docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico, además de ocupar una de las diez primeras posiciones mundiales en investigación en el ámbito turístico. El ranking de Shanghái sitúa a la UIB entre las 500 mejores universidades del mundo, destacando en las categorías de turismo, oceanografía, física, ciencias atmosféricas, ciencias agrícolas y ciencias de la Tierra.

Por tamaño y filosofía, la UIB apuesta por un contacto directo y cercano con los estudiantes, y fomenta acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas, para impulsar una mayor cercanía a la sociedad y facilitar la inserción laboral del alumnado.


The University of the Balearic Islands (UIB) was established in 1978 and it has about 14,000 students in undergraduate and graduate courses, the latter including PhD programmes. It is a young university that, in recent years, has consolidated a great prestige as a research institution, both at the national and the international level, with a significant economic impact in the Balearic Islands.

The UIB is among the top ten universities in Spain in teaching and research, as well as in innovation and technological development, besides having the honour of being in the world top ten in research in the field of tourism. The Shanghai Ranking places the UIB among the 500 best universities in the world, standing out in the categories of tourism, oceanography, physics, atmospheric sciences, agricultural sciences and Earth sciences.

By size and philosophy, the UIB is committed to direct and close contact with students, and encourages agreements with public and private institutions, to promote greater closeness to society and facilitate the labour insertion of students.

Links

Displaying 1 article

Authors

More Authors